Underhåll av te-tjanster.fi

www.te-tjanster.fi är en webbplats som upprätthålls av NTM-centralernas samt TE-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter (UF-centret).

Du kan ge respons på hur väl webbtjänsten www.te-tjanster.fi fungerar såväl tekniskt som innehållsmässigt sätt via responsblanketten.

Responsblanketten

Alternativt kan du kontakta webbredaktionen via e-postadressen:
te-palvelut.verkkotoimitus [@] ely-keskus.fi