TE-telefonservice

Service för personkunder

Telefonservice för personkunder

Rådgivning i utbildningsärenden

Utbildningsrådgivning

Vägledning i karriärfrågor

Karriärvägledning (på finska)

Rådgivning i ärenden som berör arbetslöshetsskydd

Information om utkomstskydd för arbetslösa

Service för arbetsgivar- och företagskunder

Telefontjänst för arbetsgivar- och företagskunder

Service på ryska

Telefonservice för personkunder på ryska

Vad kostar det att ringa?

Samtalsavgifter