Telefontjänst för arbetsgivar- och företagskunder

Personal och företagsverksamhet

Arbets- och näringsbyråerna betjänar arbetsgivare och företagskunder per telefon. Kontakta TE-byrån inom din egen region då du behöver rådgivning eller hjälp i ärenden som berör

  • rekrytering av personal, personalutveckling eller personalomställningar
  • etablering av företagsverksamheten

TE-byråns kontaktuppgifter

Ansökan om uppehållstillstånd

Handläggningen av ansökningar om uppehållstillstånd för arbetstagare har koncentrerats till tre särskilda arbetstillståndsenheter. Kontakta den TE-byrå inom din region som har hand om handläggningen av arbetstillstånd.

Handläggning av ärenden och kontaktuppgifter

Du kommer väl ihåg att webbtjänsterna är tillgängliga 24/7

E-tjänster för företag och arbetsgivare

Företagsfinlands telefontjänst

Allmän rådgivning för dem som tänker starta ett företag samt för arbetsgivare och företagare

0295 020 501

mån–fre kl. 9.00–16.15

Tag kontakt när du behöver

  • råd om att starta företag eller
  • information om offentliga tjänster för företag och arbetsgivare i samband med företagsverksamhet samt vägledning i användningen av elektroniska tjänster.

Hos oss kan du t.ex. fråga:  

  • Jag har planer på att starta företag, vad måste jag veta om företagsformer, beskattning, försäkring, social trygghet för företagare, handlingar i samband med grundandet, anmälningsmyndigheter/register, tillstånd för näringsverksamhet, firma?
  • Var får jag hjälp med att utvärdera affärsidén eller utarbeta en affärsplan?
  • Jag ska anställa en arbetstagare. Vad bör jag ta hänsyn till? Hur utannonserar jag ett ledigt jobb? Vilka skyldigheter har arbetsgivare? 
  • Var får man stöd för anställningen och utbildningen av arbetstagaren?
  • Var kan jag få finansiering för företagsverksamheten, för investeringar, utveckling, lönekostnader? Kan jag få startpeng?

Telefonrådgivning då företaget hotas av betalningssvårigheter

02950 24881

på svenska torsdagar kl. 9–16

Kontakta experterna i rådgivningstjänsten Ekonomihjälpen då du behöver 

  • rådgivning i frågor som berör företagets ekonomiska problem och betalningssvårigheter.

Rådgivningen är kostnadsfri. Samtalspriset bestäms utgående från det avtal kunden uppgjort med sin operatör.