Telefontjänst för arbetsgivar- och företagskunder

Arbets- och näringsbyråerna betjänar arbetsgivare och företagskunder per telefon. Kontakta TE-byrån inom din egen region då du behöver rådgivning eller hjälp i ärenden som berör

  • rekrytering av personal, personalutveckling eller personalomställningar
  • etablering av företagsverksamheten

TE-byråns kontaktuppgifter

Handläggningen av ansökningar om uppehållstillstånd för arbetstagare har koncentrerats till tre särskilda arbetstillståndsenheter. Kontakta den TE-byrå inom din region som har hand om handläggningen av arbetstillstånd.

Handläggning av ärenden och kontaktuppgifter

Du kommer väl ihåg att webbtjänsterna är tillgängliga 24/7

Företagsfinlands telefontjänst

Allmän rådgivning för dem som tänker starta ett företag samt för arbetsgivare och företagare

0295 020 501

mån–fre kl. 9.00–16.15

Tag kontakt när du behöver

  • råd om att starta företag eller
  • information om offentliga tjänster för företag och arbetsgivare i samband med företagsverksamhet samt vägledning i användningen av elektroniska tjänster.

Hos oss kan du t.ex. fråga:  

  • Jag har planer på att starta företag, vad måste jag veta om företagsformer, beskattning, försäkring, social trygghet för företagare, handlingar i samband med grundandet, anmälningsmyndigheter/register, tillstånd för näringsverksamhet, firma?
  • Var får jag hjälp med att utvärdera affärsidén eller utarbeta en affärsplan?
  • Jag ska anställa en arbetstagare. Vad bör jag ta hänsyn till? Hur utannonserar jag ett ledigt jobb? Vilka skyldigheter har arbetsgivare? 
  • Var får man stöd för anställningen och utbildningen av arbetstagaren?
  • Var kan jag få finansiering för företagsverksamheten, för investeringar, utveckling, lönekostnader? Kan jag få startpeng?

Telefonrådgivning då företaget hotas av betalningssvårigheter

02950 24881

på svenska torsdagar kl. 9–16

Kontakta experterna i rådgivningstjänsten Ekonomihjälpen då du behöver 

  • rådgivning i frågor som berör företagets ekonomiska problem och betalningssvårigheter.

Rådgivningen är kostnadsfri. Samtalspriset bestäms utgående från det avtal kunden uppgjort med sin operatör.