Respons

Med blanketten kan du ge respons om webbplatsen www.te-tjanster.fi . Vid behov besvaras responsen inom 5 vardagar, ifall du har gett dina kontaktuppgifter i samband med att du skickade responsen. Mer information om störningar

Dina personliga ärenden kan inte skötas via denna responsblankett. Uträtta dina ärenden på webben via  Mina e-tjänster. Där kan du bl.a. anmäla dig som arbetssökande, ändra dina kontaktuppgifter, lämna redogörelse, anmäla inledande av jobb, utbildning eller beväringstjänst/civiltjänst, sjukledighet och moderskapsledighet.

Personuppgifterna används endast för behandling och besvarande av responsen. Statistik förs över responserna, men de personuppgifter som sammanhänger med dem förstörs efter behandlingen. Av datasäkerhetsskäl ska konfidentiella uppgifter, t.ex. personbeteckning, inte skickas.

 

Meddelande

 

 
Kontaktuppgifter (inte obligatorisk)

 

 

 

 

 
Identifiering av automation

För att hindra automatisk postning måste du mata in vidstående text i kodfältet: