TE-tjänster i coronasituationen

27.3.2020

Vi vill säkerställa våra kunders och experters säkerhet och därför betjänar våra experter i regel på distans med hjälp av elektroniska verktyg. Kontrollera först om ditt ärende redan har besvarats i Mina e-tjänster eller på vår webbplats, båda är tillgängliga på webben 24/7.

TE-tjänster för personkunder i coronasituationen

TE-tjänster för företagare och arbetsgivare i coronasituationen

 

Sköt ärenden med oss

Bäst och snabbast kan du sköta ditt ärende genom att använda Mina e-tjänster

Mina e-tjänster för personkunder

E-tjänster för företag och arbetsgivare

 

Du kan också uträtta ärenden per telefon. För att minimera rusningen ska du dock ringa telefontjänsten endast i brådskande situationer.  

Riksomfattande TE-telefonservice

 

Om du inte kan uträtta ärenden via våra elektroniska tjänster kan du vid behov använda skyddad e-post för att skicka konfidentiella meddelanden. Du måste ha en egen e-postadress till ditt förfogande. I tjänstens rullgardinsmeny kan du välja registratorskontoret vid önskat ämbetsverk som mottagare. Du kan också bifoga bilagor till meddelandet.

https://turvaposti.te-toimisto.fi

 

Om du inte har möjlighet att uträtta ärenden elektroniskt eller per telefon, kan du även få blanketter från arbets- och näringsbyråerna som utskrifter.

Eftersom arbetsförmedlingen måste förbli funktionsduglig även under undantagsförhållanden stängs arbets- och näringsbyråerna inte helt. Fysiska besök begränsas dock på grund av den rådande situationen så att högst tio personer åt gången får vara i verksamhetsställets entréhall.   

Kunder med förkylningssymtom och kunder som anlänt från utlandet under de senaste två veckorna ombes att inte komma till entréhallen och i stället ringa telefontjänsten.  

Det finns skillnader mellan olika verksamhetsställen gällande både entréhallarnas öppettider och andra arrangemang som möjliggör fysiska besök. Du hittar anvisningar och kontaktuppgifter på arbets- och näringsbyråns webbplats.

Lokala TE-tjänster

Kontaktuppgifter för enskilda verksamhetsställen (suomi.fi) 

Aktuellt om coronaviruset (thl.fi)

Tillbaka