Henkilöstön kehittäminen ja muutostilanteet

Yhteishankintakoulutus

Yritys tai muu työnantaja voi kouluttaa nykyisiä tai uusia työntekijöitään yhteistyössä TE-palvelujen kanssa. TE-palvelut suunnittelevat ja toteuttavat ammatillista koulutusta usein yhteistyössä työnantajien kanssa. 

Yhteishankintakoulutuksella yritys voi

  • etsiä ammattitaitoisia työntekijöitä, silloin kun yrityksen tarvitsemia osaajia ei valmistu muusta koulutuksesta
  • saada henkilöstölleen räätälöityä ammatillista perus- tai lisäkoulutusta, jota toteutetaan esimerkiksi määräaikaisissa lomautustilanteissa
  • auttaa taloudellisesta tai tuotannollisesta syystä irtisanottuja työntekijöitään löytämään uuden ammatin tai työpaikan tai tukea toistaiseksi lomautettuja työntekijöitään.

TE-toimisto tarjoaa yrityksille apua koulutuksen järjestämiseen. Yhteishankintakoulutuksissa työnantaja osallistuu koulutuksen rahoitukseen ja opiskelijavalintaan. Koulutuksiin voivat osallistua myös yrittäjäksi ryhtyvät tai yrittäjä työntekijöidensä lisäksi sekä yrityksessä työskentelevät vuokratyöntekijät.

Henkilöstöön ja yrittäjyyteen liittyvät koulutukset ja valmennukset

Ilmoitus muutosneuvotteluiden käynnistymisestä TE-toimistoon

Työ- ja elinkeinotoimisto neuvoo yrityksiä henkilöstön vähentämiseen liittyvissä tilanteissa. Neuvonta voidaan järjestää myös tiedotustilaisuuksina työnantajan tiloissa. Tietoa annetaan muutosturvaan, työttömyysturvaan, työnhakuun yms. liittyvistä asioista. Neuvonta on maksutonta.

Yhteistoimintalain piiriin kuuluvan työnantajan on aina ilmoitettava kirjallisesti TE-toimistoon muutosneuvotteluiden käynnistymisestä viimeistään neuvottelujen alkaessa, jos ne voivat johtaa lomautuksiin tai henkilöstön vähennyksiin – riippumatta neuvottelujen kohteena olevasta henkilömäärästä.

Muutosturva työnantajan kannalta

Yrittäjän työttömyysturva

Yrittäjä ja työttömyysturva