Muutosturva työnantajan kannalta

Irtisanomistilanteissa muutosturvan tavoitteena on nopeuttaa ja helpottaa irtisanotun pääsyä uuteen työhön.

Muutosturvan toimintamalliin sisältyy

 • työnantajan tehostunutta tiedotusta
 • työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma, jonka työnantaja tekee henkilöstön kanssa
 • irtisanotun työllistymissuunnitelma, joka laaditaan TE-toimistossa
 • irtisanotun palkallinen vapaa, jotta hän voi etsiä uutta työtä
 • irtisanotuille koulutusta irtisanomisaikana tai työttömyyden alkuvaiheessa joko työnantajan järjestämänä tai osallistumalla muiden opintojen kustannuksiin
 • irtisanotuille työterveyshuolto kuuden kuukauden ajan työntekovelvollisuuden päättymisestä lukien.

Työnantajan velvollisuudet

Ilmoitus yt-neuvotteluiden käynnistymisestä TE-toimistoon

Jos olet yhteistoimintalain piiriin kuuluva työnantaja, on sinun ilmoitettava YT-neuvotteluista TE-toimistoosi. Ilmoitus on tehtävä viimeistään neuvottelujen alkaessa. Neuvotteluista pitää ilmoittaa, jos ne voivat johtaa lomautuksiin tai henkilöstön vähennyksiin – riippumatta neuvottelujen kohteena olevasta henkilömäärästä.

Ilmoitus on vapaamuotoinen, mutta se pitää toimittaa kirjallisesti. Voit toimittaa ilmoituksen oman alueesi muutosturva-asiantuntijalle. Tiedot löytyvät sivun linkeistä. 

Kun irtisanottavia on vähintään kymmenen

Yhteistyössä henkilöstön kanssa on tehtävä työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma. Se pitää valmistella, kun yhteistoimintamenettely alkaa.

Toimintasuunnitelmasta pitää käydä ilmi

 • neuvottelujen suunniteltu aikataulu
 • neuvotteluissa noudatettavat menettelytavat
 • suunnitelmat irtisanomisaikana noudatettaville toimintaperiaatteille, kun käytetään työ- ja elinkeinotoimiston palveluja
 • toimintaperiaatteet, jotka edistävät työnhakua ja koulutusta

Ilmoita TE-toimistoon irtisanottujen työsuhteen päättymisestä, jos irtisanottavia on vähintään kymmenen. Ilmoita irtisanottavien työntekijöiden lukumäärä, ammatti, työtehtävät ja työsuhteiden päättymisajankohdat. Kerro myös työntekijöille, että heillä on oikeus työllistymissuunnitelmaan.

Voit tehdä ilmoituksen lomakkeella Työnantajan ilmoitus TE-toimistolle. Lähetä täytetty lomake TE-toimistoon kirjautumalla Suomi.fi -tunnistuksella Yrityksen ja työnantajan Oma asiointi -palveluun ja valitsemalla palvelun etusivulta Yhteydenotot ja asiakirjat.

Kun irtisanottavia on alle kymmenen

Yhteistoimintamenettelyssä on esitettävä toimintaperiaatteet, jotka tukevat irtisanomisaikana hakeutumista muuhun työhön, koulutukseen sekä TE-palveluihin.

Työnantajan kustantama valmennus tai koulutus

Jos palveluksessasi on säännöllisesti vähintään 30 henkilöä, yhdenjaksoisesti vähintään viisi vuotta palveluksessasi olleille irtisanotuille on tarjottava tilaisuus osallistua työnantajan kustantamaan työllistymistä edistävään valmennukseen tai koulutukseen joko irtisanomisaikana tai työttömyyden alkuvaiheessa.  

 • Voit myös sopia työntekijän kanssa, että kustannat työntekijän itse hankkiman koulutuksen tai valmennuksen.  
 • Koulutuksen tai valmennuksen järjestämistä koskevat periaatteet kirjataan henkilöstön koulutussuunnitelmaan.
 • Jos et noudata velvollisuutta valmennuksen tai koulutuksen tarjoamisesta, olet velvollinen suorittamaan työntekijälle kertakaikkisena korvauksena valmennuksen tai koulutuksen arvoa vastaavan summan.

Työnantajan järjestämä työterveyshuolto

Työnantajalla on velvollisuus järjestää irtisanotulle työntekijälle työterveyshuolto kuuden kuukauden ajan työntekovelvollisuuden päättymisestä lukien. Työnantaja saa mainitulta ajalta sairausvakuutuslain mukaista korvausta.

Velvollisuus koskee työnantajia, joiden palveluksessa työskentelee säännöllisesti vähintään 30 työntekijää. Lisäksi edellytyksenä on, että työntekijän työsuhde on kestänyt vähintään 5 vuotta.

Kysy neuvoja TE-palveluista

Autamme sekä työnantajia että työntekijöitä muutosturvaan liittyvissä asioissa.

 • Henkilöasiakkaan puhelinpalvelu neuvoo muutosturva-asioissa. 
 • TE-toimistoissa työskentelee nimettyjä muutosturva-asiantuntijoita, jotka vastaavat TE-palveluista muutosturvatilanteissa.

TE-toimisto tarjoaa työnantajille muutosturvapalvelut myös työllisyyden kuntakokeiluun kuuluvilla alueilla. Sen lisäksi TE-toimisto vastaa työllistymissuunnitelman laatimisesta kuntakokeiluun kuuluville työnhakijoille silloin, kun muutosturvan piiriin kuuluva työnhakija ei ole vielä siirtynyt kuntakokeilun asiakkaaksi.

Työnantajan palvelut työllisyyden kuntakokeilussa