Henkilöstöön ja yrittäjyyteen liittyvät koulutukset ja valmennukset

Yhdessä TE-palveluiden kanssa voit  kouluttautua itse tai tarjota työntekijöillesi koulutusta.

Tälle sivulle on listattu erilaiset koulutukset ja valmennukset, joita TE-palvelut voi järjestää yhdessä kanssasi. 

Sivun sisältö:

Uusien tai nykyisten työntekijöiden kouluttaminen

TäsmäKoulutus on yrityksen ja henkilöstön tarpeisiin räätälöityä ammatillista perus- tai lisäkoulutusta. Tavoitteena on, että koulutuksen suorittaneet opiskelijat sijoittuvat saman työnantajan palvelukseen.

Täsmäkoulutus

MuutosKoulutuksella yritys voi kantaa vastuuta työntekijöidensä tulevaisuudesta, kun työt loppuvat ja yritys irtisanoo tuotannollisista tai taloudellisista syistä henkilöstöään. Koulutus soveltuu myös tilanteisiin, joissa henkilöstöä lomautetaan toistaiseksi ja paluu aiempaan työhön on epävarmaa.

Muutoskoulutus

Työvoimakoulutuksista voi löytyä tekijöitä sinun tarpeisiisi.

Meneillään oleva työvoimakoulutus 

Myös erilaisia lupakortteja ja pätevyyksiä voi suorittaa TE-palvelujen kautta työvoimakoulutuksena. Jos haluat palkata tekijän, jolta puuttuu lupa- tai pätevyyskortti, kannattaa olla yhteyksissä oman alueesi TE-palveluihin ja kysyä mahdollisuutta suorittaa kyseessä oleva lupa tai pätevyys.

Paikalliset TE-palvelut

RekryKoulutus on hyvä vaihtoehto, jos et löydä työnantajana ammattitaitoisia työntekijöitä eikä alan osaajia valmistu lähiaikoina.

RekryKoulutus

Työpaikkasuomi- ja työpaikkaruotsi-koulutusten tavoitteena on edistää yrityksesi ulkomaalaistaustaisen henkilöstön valmiuksia selviytyä arjen työtehtävistään joko suomen tai ruotsin kielellä. Koulutukset räätälöidään yrityksesi ja koulutettavien tarpeiden mukaan ja ne voidaan toteuttaa niin Täsmä-, Rekry- kuin MuutosKoulutuksena.

Oppisopimuskoulutuksessa saat työntekijän, joka suorittaa samalla ammatillista tutkintoa tai sen osia.

Lisätietoa henkilöstön kehittämisestä ja muutostilanteista.

Henkilöstön kehittäminen ja muutostilanteet

Yrittäjäksi kouluttautuminen

Voit kouluttautua yrittäjyyteen eri tavoin.

Yrittäjäksi kouluttautuminen

Tukea ja valmennusta kansainvälisille työyhteisöille

Lähtömaakoulutus on rekrytoinnin yhteydessä tarjottavaa suomen kielen ja kulttuurin koulutusta, joka alkaa jo rekrytoitavan työntekijän kotimaassa.

Ammattitaidon testausta voidaan tehdä EURES-palvelun kautta myös rekrytoitavan ulkomaalaisen kotimaassa. 

Eurooppalaisen rekrytoinnin tukipalvelut

Lisätietoa

Lisää tietoa koulutuksista ja valmennuksista saat myös työnantaja- ja yritysasiakkaan puhelinpalvelusta. 

Työnantaja- ja yritysasiakkaan puhelinpalvelu