MuutosKoulutus

MuutosKoulutuksella yritys voi kantaa vastuuta työntekijöidensä tulevaisuudesta, kun työt loppuvat ja yritys irtisanoo tuotannollisista tai taloudellisista syistä henkilöstöään. Koulutus soveltuu myös tilanteisiin, joissa henkilöstöä lomautetaan toistaiseksi ja paluu aiempaan työhön on epävarmaa. MuutosKoulutus sopii myös julkisen sektorin työnantajille.

Mitä MuutosKoulutus on?

MuutosKoulutus

  • auttaa irtisanottuja työntekijöitä löytämään uuden työpaikan
  • kesto on tapauskohtaista, kuitenkin vähintään 10 päivää
  • MuutosKoulutuksessa ei suoriteta tutkintoja tai osatutkintoja.

Tyypillisesti koulutuksen osallistujat sijoittuvat muiden työnantajien tehtäviin tai omaan yritystoimintaan.

Koulutuksen suunnittelu ja rahoitus

Koulutusohjelma räätälöidään osallistujien tarpeiden mukaan. TE-hallinto osallistuu koulutuksen sisällön suunnitteluun ja hankkii kouluttajan. Työnantaja sekä TE-hallinto valitsevat opiskelijat yhdessä.

MuutosKoulutuksen rahoittavat työnantaja sekä TE-hallinto yhdessä. Työnantajan maksuosuus on 20 prosenttia kokonaishinnasta. MuutosKoulutuksena ei voida rahoittaa tavanomaista perehdytys- ja henkilöstökoulutusta, jotka työnantajan kuuluu kustantaa.

Irtisanomistilanteissa yhteistoimintaa työnantajan, työntekijöiden sekä TE-hallinnon välillä säätelee muutosturvaa koskeva lainsäädäntö.

Lisätietoa 

MuutosKoulutuksen käytännöistä ja rahoitusosuuksista sekä muutosturvasta saat oheisista linkeistä, TE-toimistoista sekä ELY-keskuksista.