TäsmäKoulutus

TäsmäKoulutus on nykyiselle henkilöstölle suunnattua räätälöityä koulutusta, kun yrityksen toiminta tai sen käyttämä teknologia muuttuu. Koulutus päivittää yrittäjän tai työntekijöiden osaamisen uusien vaatimusten tasalle. Sen tavoitteena on myös estää lomautuksia tai irtisanomisia. Koulutus voidaan toteuttaa määräaikaisten lomautusten aikana tai niiden asemesta.

TäsmäKoulutusta voivat hankkia etenkin pienet ja keskisuuret yritykset. Koulutukseen voivat osallistua myös yrittäjä itse sekä yrityksen vuokratyöntekijät. TäsmäKoulutusta voi hankkia myös julkinen sektori – valtio, kunnat, kuntayhtymät ja seurakunnat.

TE-hallinto ei voi osallistua TäsmäKoulutuksen yhteishankintaan, jos siihen osallistuu yritys, jolla on komission aikaisempaan päätökseen perustuva maksamaton perintämääräys, jossa tuki on julistettu sääntöjenvastaiseksi ja sisämarkkinoille soveltumattomaksi. Koulutuksen hankinta ei myöskään ole mahdollista vaikeuksissa olevien yritysten kanssa.

Mitä TäsmäKoulutus on?

TäsmäKoulutus on yrityksen ja henkilöstön tarpeisiin räätälöityä ammatillista koulutusta. Tavoitteena on, että koulutuksen suorittaneet opiskelijat sijoittuvat saman työnantajan palvelukseen.

Täsmäkoulutuksessa ei suoriteta tutkintoja tai osatutkintoja. TäsmäKoulutuksena ei voida rahoittaa tavanomaista perehdytys- ja henkilöstökoulutusta, jotka työnantajan kuuluu kustantaa.

Koulutus

  • kehittää ammattitaitoa tulevia työtehtäviä varten
  • sisältää opetusta oppilaitoksessa sekä työssäoppimista
  • kestää vähintään 10 koulutuspäivää opiskelijaa kohden

Koulutuksen suunnittelu ja rahoitus

TE-hallinto osallistuu TäsmäKoulutuksen suunnitteluun ja kilpailuttaa alalle soveltuvan koulutuspalvelun tuottajan. Yritys esittää työntekijöistään koulutukseen osallistuvat henkilöt ja perustelee valintansa. Tämän jälkeen viranomaiset päättävät opiskelijavalinnasta.

TäsmäKoulutuksen rahoittavat työnantaja sekä TE-hallinto yhdessä. Työnantajan maksuosuus on 30–50 prosenttia kokonaishinnasta. Työnantajan maksuosuuteen vaikuttaa yrityksen koko ja liikevaihto tai tase.

Lisätietoa

TäsmäKoulutuksen käytännöistä ja rahoitusosuuksista löytyy oikean palstan linkeistä.

Voit myös olla yhteydessä paikallisen TE-toimistosi yritysneuvojiin

Paikalliset TE-palvelut