18-35-vuotiaan rekrytointi Eka EURES-työpaikkatuella

Eka EURES-työpaikan taloudellisen tuen avulla helpotetaan nuorten osaajien rekrytointia toisesta EU-maasta.

Euroopan komission hanke auttaa työnantajia löytämään nuoria työntekijöitä toisesta EU-maasta ja nuoria saamaan töitä EU:n alueelta. Työntekijän tulee olla 18–35-vuotias.

Työnantajalle voidaan myöntää taloudellista tukea työntekijän perehdyttämisestä ja uuteen maahan sopeutumisesta aiheutuviin kustannuksiin.

Työnantajalle myönnettävän tuen suuruus määräytyy työhön tulevalle tarjotun tukipaketin perusteella. Tuen suuruusluokka on noin 810–2000 euroa/työntekijä. Tuki on verotonta.

Taloudellisen tuen edellytykset

Palkattavan työntekijän tulee olla 18–35-vuotias EU:n, Norjan tai Islannin kansalainen, joka on laillisesti sijoittunut EU:n jäsenvaltioon, Norjaan tai Islantiin

Työnantajan tulee tarjota vähintään

  • työhön perehdytystä
  • kielikoulutusta
  • apua paikkakunnalle asettautumiseen

Tukea saava työnantaja on:

  • henkilöstömäärältään enintään 250 henkilöä
  • laillisesti sijoittautunut johonkin EU-maahan, Norjaan tai Islantiin
  • tekee nuoren kanssa vähintään 6 kuukauden työsopimuksen, jonka palkka- ja työehdot ovat kansallisen työlainsäädännön mukaiset
  • tehtävä työsopimus voi olla koko- tai osa-aikaistatyötä, mutta kuitenkin vähintään 50 % kokopäiväisestä työajasta

Myös työnhakijalla on mahdollisuus hakea tukea työhaastattelumatkaan ja asettautumiseen.

Eka Eures hankkeita hallinnoivat Ruotsin, Italian ja Saksan työvoimaviranomaiset.

Ruotsin hanke

Mikäli olet palkkaamassa työntekijää toisesta EU-maasta tai Norjasta tai Islannista, voit hakea perehdyttämiseen taloudellista tukea Ruotsin koordinoimasta hankkeesta. Tämä hanke on yhdistelmähanke, jossa yhdistyvät Eka Eures (18–35-vuotiaat) ja Reactivate (yli 35-vuotiaat) -tuet.

Tuen saamiseksi tulee olla yhteydessä TE-toimistoon, joten ota yhteyttä lähimpään Eures-neuvojaan. 

Euresneuvojien yhteystiedot

Käytännössä tuen hakemiseksi tulee täyttää kaksi lomaketta, jotka löytyvät hankkeen nettisivuilta kohdasta Information to employers → How to apply. Toinen lomakkeista on varsinainen hakemuslomake ja toinen perehdyttämisohjelman mallipohja, joka toimii rasti-ruutuun-periaatteella.

Tuen määrä riippuu perehdyttämisohjelman laajuudesta ja kohdemaasta. Jos ohjelma on perusperehdytys, suomalainen työnantaja voi saada 1390 euroa ja jos perehdytys on laajempi, summa on 1750 euroa.

Hakemuslomakkeista löydät tarkemmat ohjeet siitä, mitä mm. perusperehdytyksen tai laajemman perehdytyksen tulee sisältää ja mitä liitteitä tarvitaan tuen hakemiseksi. Tuki on työntekijäkohtainen eli jos on useampi palkattava työntekijä, jokaisesta palkattavasti voi saada tämän summan. Huomaathan että hankkeella on oikeus tehdä muutoksia tukisummiin.

Tukihakemus lähetetään Suomen osalta käsiteltäväksi Better Business Communication Oy:lle osoitteeseen eures@bbi.se.

Italian hanke

Italian hanke auttaa työnhakijoita ja työnantajia kohtaamaan. Työnhakijat voivat jättää CV:nsä hankkeen tietokantaan ja työnantajat työpaikkailmoituksensa. Hanke tarjoaa työnantajille apua rekrytoinnissa, mm. esivalinnassa ja markkinoinnissa. Lisäksi suomalaisen työnantajan on mahdollista saada taloudellista tukea työhön otettavan työnhakijan perehdyttämisohjelmaan 1390-1750 euroa/työntekijä. Tuen määrä vaihtelee perehdyttämisohjelman laajuuden perusteella.

Saksan hanke

Saksan hanke on yksinomaan työnhakijoille, jotka haluavat työllistyä Saksan työmarkkinoille. Hanke ei myönnä taloudellista tukea työnantajille.

Saksan hanke (www.arbeitsagentur.de)

Lisätietoa

Lisätietoa saat Eures-portaalista ja paikallisesti TE-toimiston EURES-asiantuntijalta.

Kyllä löytyy! -kampanjavideo EURES-palveluista