Harjoittelija ulkomailta

Ulkomaisten harjoittelijoiden palkkaamiseen on olemassa seuraavanlaisia vaihtoehtoja:

Eures-portaali, Drop’pin@Eures

Eures-portaalissa voit työnantajana ilmoittaa ilmaiseksi paitsi työpaikoista myös harjoittelu- tai oppisopimuspaikoista. Portaalissa on oma osionsa nimeltä Drop’pin@Eures, jossa harjoitteluvaihtoehdoista kerrotaan enemmän. Jos rekisteröidyt Eures-portaaliin työnantajana, voit ilmoittaa harjoittelu- ja oppisopimuspaikat Omat nuorisoaktiviteettini -kohdasta. Mikäli haluat tutustua palveluun rekisteröitymättä, voit lukea palvelusta hakijoiden näkökulmasta seuraavan linkin kautta.

Etsi nuorisoaktiviteetteja (europa.eu)

Oppilaitosten harjoittelut

Opetushallitus koordinoi monia harjoittelu- ja vaihto-ohjelmia, joiden kautta voi olla mahdollista saada opiskelija harjoitteluun ulkomailta. Voit tutustua vaihtoehtoihin tarkemmin Opetushallituksen verkkosivuilla

Kansainvälinen osaaminen ja työelämä (oph.fi)

EU:n liikkuvuushankkeet

Euroopan komissiolla on useita erilaisia hankkeita eurooppalaisen liikkuvuuden tukemiseen. Hankkeet tukevat paitsi eurooppalaisia työnhakijoita työnhaussa myös työnantajia löytämään työntekijöitä ja harjoittelijoita työ-, työharjoittelu- ja oppisopimuspaikkoihin ja/tai myöntävät taloudellista tukea perehdyttämiskustannuksiin. Voit tutustua hankkeisiin tarkemmin verkkosivuillamme seuraavissa osioissa:

Muu yhteistyö

TE-palvelut tekee yhteistyötä harjoittelujen osalta myös yksityisten Eures-kumppaneiden kuten Allianssin nuorisovaihdon kanssa.

Allianssin nuorisovaihto (nuorisovaihto.fi)