Osaajan rekrytointi Reactivate 35+ -tuella

Reactivate-hankkeiden taloudellisen tuen avulla helpotetaan vähintään 35-vuotiaiden osaajien rekrytointia toisesta EU-maasta.

Euroopan komission hanke auttaa työnantajia löytämään työntekijöitä toisesta EU-maasta ja työnhakijoita saamaan töitä EU:n alueelta. Työntekijän tulee olla vähintään 35-vuotias.

Työnantajalle voidaan myöntää taloudellista tukea työntekijän perehdyttämisestä ja uuteen maahan sopeutumisesta aiheutuviin kustannuksiin.

Työnantajalle myönnettävän tuen suuruus määräytyy mm. työskentelymaan ja perehdytysohjelman laajuuden mukaan. Tuen suuruusluokka on noin 810–2000 euroa/työntekijä.

Taloudellisen tuen edellytykset

  • Palkattavan työntekijän tulee olla vähintään 35-vuotias EU:n kansalainen (ei Sveitsi tai Liechtenstein), joka on laillisesti sijoittunut EU:n jäsenvaltioon (ei Sveitsi tai Liechtenstein). Norjasta tai Islannista palkattavien osalta tukea voi hakea Ruotsin koordinoimasta hankkeesta.
  • Palkattavan henkilön tulee olla työtön työnhakija tai osa-aikatyössä oleva työnhakija.
  • Työnantajan tulee tarjota vähintään työhön perehdytystä, kielikoulutusta ja apua paikkakunnalle asettautumiseen.
  • Tukea saava työnantaja on henkilöstömäärältään enintään 250 henkilöä, laillisesti sijoittautunut johonkin EU-maahan ja tekee työnhakijan kanssa vähintään kuuden kuukauden työsopimuksen, jonka palkka- ja työehdot ovat kansallisen työlainsäädännön mukaiset. Tehtävä työsopimus voi olla koko- tai osa-aikatyötä, mutta kuitenkin vähintään 50 % kokopäiväisestä työajasta.

Myös työnhakijalla on mahdollisuus hakea tukea työhaastattelumatkaan ja asettautumiseen.

Reactivate-hankkeita on kolmella maalla - Ruotsilla, Italialla ja Saksalla. 

Ruotsin hanke

Mikäli olet palkkaamassa työntekijää toisesta EU-maasta tai Norjasta tai Islannista, voit hakea perehdyttämiseen taloudellista tukea Ruotsin koordinoimasta hankkeesta. Tämä hanke on yhdistelmähanke, jossa yhdistyvät Eka Eures (18–35-vuotiaat) ja Reactivate (yli 35-vuotiaat) -tuet. Tuen saamiseksi tulee olla yhteydessä TE-toimistoon, joten ota yhteyttä lähimpään Eures-neuvojaan.

Käytännössä tuen hakemiseksi tulee täyttää kaksi lomaketta, jotka löytyvät hankkeen nettisivuilta kohdasta Information to employers -> How to apply. Toinen lomakkeista on varsinainen hakemuslomake ja toinen perehdyttämisohjelman mallipohja, joka toimii rasti-ruutuun -periaatteella.

Tuen määrä riippuu perehdyttämisohjelman laajuudesta ja kohdemaasta. Jos ohjelma on perusperehdytys, suomalainen työnantaja voi saada 1390 euroa ja jos perehdytys on laajempi, summa on 1750 euroa.

Hakemuslomakkeista löydät tarkemmat ohjeet siitä, mitä muun muassa perusperehdytyksen tai laajemman perehdytyksen tulee sisältää ja mitä liitteitä tarvitaan tuen hakemiseksi. Tuki on työntekijäkohtainen eli jos on useampi palkattava työntekijä, jokaisesta palkattavasta voi saada tämän summan. Huomaathan että hankkeella on oikeus tehdä muutoksia tukisummiin.

Italian hanke

Italian hanke auttaa työnhakijoita ja työnantajia kohtaamaan. Työnhakijat voivat jättää CV:nsä hankkeen tietokantaan ja työnantajat työpaikkailmoituksensa. Hanke tarjoaa työnantajille apua rekrytoinnissa, mm. esivalinnassa ja markkinoinnissa. Lisäksi suomalaisen työnantajan on mahdollista saada taloudellista tukea työhön otettavan työnhakijan perehdyttämisohjelmaan 1390-1750 euroa/työntekijä. Tuen määrä vaihtelee perehdyttämisohjelman laajuuden perusteella.

Italian hanke (reactivatejob.eu)

Saksan hanke

Saksan hanke on yksinomaan työnhakijoille, jotka haluavat työllistyä Saksan työmarkkinoille. Hanke ei myönnä taloudellista tukea työnantajille.

Saksan hanke (arbeitsagentur.de)

Lisätietoa

Lisätietoa hankkeista löydät myös Eures-portaalista. Voit myös kysyä lisätietoa tuen hakemisesta TE-toimistosta tai Eures-asiantuntijoilta.

Kyllä löytyy! -kampanjavideo EURES-palveluista