Työolosuhteiden järjestelytuki

Työ- ja elinkeinotoimisto voi edistää osatyökykyisen työntekoa työolosuhteiden järjestelytuella.

Työnantajana voit saada työolosuhteiden järjestelytukea, jos työhön palkattavan tai työssä jo olevan henkilön vamma tai sairaus edellyttää

  • uusia työvälineitä tai kalusteita
  • muutostöitä työpaikalla
  • apua työssä toiselta työntekijältä.

Tuki työvälineiden hankintaan tai työpaikan muutostöihin

Työvälineiden hankintaan tai työpaikan muutostöihin tukea voi saada enintään 4 000 euroa henkilöä kohden. Sitä on haettava kuukauden kuluessa, kun työtarvikkeet on hankittu tai muutostyöt tehty. Tukea voi saada tarvittaessa myös ennakkoon.

Korvaus toisen työntekijän antamasta avusta

Palkattava työntekijä voi vammansa tai sairautensa takia tarvita myös apua työtehtävissä. Työhönvalmentaja voi auttaa avun tarpeen arvioinnissa.

Korvausta toisen työntekijän antamasta avusta voi saada enintään 20 työtunnille kuukaudessa enintään 18 kuukauden ajan. Tukea maksetaan kuukausittain jälkikäteen 20 euroa tunnilta toteutuneiden työtuntien perusteella. Maksatushakemus toisen työntekijän antamasta avusta on toimitettava TE-toimistoon kahden kuukauden kuluessa siitä, kun maksatusjakso on päättynyt.

Tuen hakeminen

Hae työolosuhteiden järjestelytukea siltä TE-toimistolta, jonka toimialueella työpaikka sijaitsee. Arvioidessaan tuen tarvetta TE-toimisto huomioi vammasta tai sairaudesta aiheutuvan haitan sekä työnantajan taloudellisen aseman. Työolosuhteiden järjestelytuki haetaan TE-toimistosta myös silloin, kun työhön palkattava on työllisyyden kuntakokeilun asiakas.

Jos tuki kohdistuu työssä olevan työntekijän tarvitsemiin hankintoihin tai muutostöihin, työnantajan tulee osallistua kustannuksiin kohtuulliseksi katsotulla määrällä. Tuki ei ole tarkoitettu työpaikan tavanomaisiin ergonomiaratkaisuihin.

Tuen maksatuksen hakeminen

Maksatushakemus toimitetaan TE-toimiston yhteyshenkilölle kuukauden kuluessa muutostyön tai hankinnan toteutumisesta tai toisen työntekijän antaman avusta kuukausittain kahden kuukauden kuluessa maksatusjakson päättymisestä.