Työelämän laatu

Kilpailukykyiset ja tuottavat yritykset luovat uusia työpaikkoja ja palvelevat asiakkaitaan hyvin. Samalla menestyvä yritys huolehtii henkilöstön hyvinvoinnista ja työelämän laadusta.

Menestyvät työpaikat

  • luovat uusia tuotteita, palveluja ja tapoja toimia
  • kannustavat ja palkitsevat hyviä suorituksia
  • ovat verkottuneita, oppivia ja osallistavia
  • panostavat johtamiseen, esimiestyöhön, yhteistyöhön ja työn voimavaratekijöihin
  • kehittävät uusia työtapoja ja vahvistavat työn imua

Tulevaisuudessa on entistä tärkeämpää, että yritys huolehtii työelämän laadusta. Satsaukset työelämän laatuun sekä henkilöstön motivointiin ja hyvinvointiin luovat kestävän pohjan myös taloudelliselle menestykselle.

Toimintatavat punnitaan muutoksissa

Yrityksen toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti ja joskus muutokset voivat olla hyvin nopeita.

Jos työpaikan toimintatavat ovat kunnossa, yritys kykenee vastaamaan haasteisiin – se löytää ja hyödyntää muutosten tuomat uudet mahdollisuudet. Tämä edellyttää, että koko henkilöstö saa lisää mahdollisuuksia vaikuttaa ja kantaa vastuuta. Johtamisen ja esimiestyön merkitys korostuu.

Panostus työelämän laatuun on nähtävä aineettomana investointina. Se tarkoittaa usein yksinkertaisia arkisia asioita.

Suomi.fi-verkkopalvelusta löydät tietoa, työkaluja, palveluita ja toimijoita työelämän laadun kehittämiseksi.

Tietoa ja palveluja yrityksille ja yrityksen perustajille (suomi.fi)