Valtuuttamisohje

Valtuuttamisessa noudatetaan Suomi.fi-palvelun voimassa olevia ohjeistuksia.

 • Tunnistaudu Suomi.fi palveluun henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla, varmennekortilla tai mobiilivarmenteella ja siirry valtuuksiin. Valitse Suomi.fi-valtuudet aloitussivulta, kenen valtuuksiin haluat siirtyä.
  • Valitsemalla henkilökohtaiset valtuudet, voit itse pyytää asiointivaltuutta yrityksen, yhdistyksen tai muun yhteisön puolesta.
  • Valitsemalla yrityksen valtuudet, voit valtuuttaa henkilön tai henkilöitä asioimaan yrityksen, yhdistyksen tai muun yhteisön puolesta, kun sinulla on asioiden hoitamiseen olemassa oleva valtuus tai rekisteritietoihin perustuva oikeus.
 • Osapuolet-osiossa valitaan tahot, joiden välille valtuus haetaan.
  • Jos haet valtuutta henkilökohtaisesti, lisää yritys, yhdistys tai muu yhteisö, jolta haet valtuutta asioimiseen.
  • Jos valtuutat olemassa olevalla valtuudella tai rekisteritietoihin perustuvalla oikeudella, lisää kohdassa ne henkilöt, jotka haluat valtuuttaa asioimaan yrityksen, yhdistyksen tai muun yhteisön puolesta. Voit lisätä useamman valtuutettavan yhdellä kertaa.
  • Jos valtuuden antaminen ei onnistu, hae virkailijavaltuutus Digi- ja väestötietovirastolta erillisen ohjeistuksen mukaan.
 • Valtuusasiat-osiossa tarkennetaan asia, johon valtuutta haetaan tai annetaan. Työllisyyspoliittisessa avustuksessa käytettävä valtuusasia on nimeltään Työllisyyden, ympäristön, elinkeinotoiminnan ja liikenteen valtionavustusten hakeminen. Löydät sen kätevästi rajaamalla asiakaskategoriaksi "Valtionavustukset".
 • Valtuuden tarkenne-osiossa valtuusasia tarkennetaan aktivoimalla Ota käyttöön valtuuden tarkenne-painike. Valtuusasia tarkennetaan painikkeen aktivoinnin jälkeen lisäämällä aliorganisaation tunnisteeksi TYPO. Jos valtuutat yrityksen, yhdistyksen tai muun yhteisön puolesta useampia henkilöitä, lisää kaikille tarvittava aliorganisaation tunniste. Valtuutettu voi tehdä työllisyyspoliittisen avustuksen hakemuksen 18.10.2021 alkaen ja hakea ennakkoa tai maksatusta 3.1.2022 alkaen.
 • Voimassa-osiossa määritellään valtuuden voimassaoloaika. Valitse valtuudelle haluamasi alku- ja loppupäivämäärä. Työllisyyspoliittisen avustuksen valtuutus voidaan laittaa alkavaksi 18.10.2021 lähtien. Valtuus voi olla voimassa vähintään vuorokauden ja enintään 25 vuotta.
 • Tarkista asiointivaltuuden yhteenveto ja vahvista valtuuspyyntö tai annettava asiointivaltuus.
  • Valtuuspyyntö muuttuu asiointivaltuudeksi vasta, kun pyynnön vastaanottaja on hyväksynyt sen.
  • Annettu valtuus on voimassa alkupäivämäärästä lähtien sen jälkeen, kun se on vahvistettu.

Voimassa olevat valtuudet, valtuuspyynnöt ja päättyneet valtuudet ovat löydettävissä Suomi.fi-palvelun Valtuudet-kohdassa.

Suomi.fi-valtuudet (suomi.fi)

Virkailijavaltuutuspalvelu

Valtuusoikeus voidaan antaa myös hakemuksella virkailijavaltuuttamispalvelun kautta. Virkailija-avusteinen Suomi.fi-valtuuksien rekisteröinti on tarkoitettu niille organisaatioille, jotka eivät pysty ottamaan käyttöön Suomi.fi-valtuutuksia omatoimisesti. Tällaisia yhteisöjä ovat esimerkiksi kunnat, seurakunnat ja oppilaitokset. Muut antavat ja mitätöivät valtuuksia omatoimisesti Suomi.fi-valtuuksissa.

Organisaation edustaja voi hakea valtuuksien rekisteröimistä tekemällä valtuushakemuksen Suomi.fi-verkkopalvelussa.