Haku ja valinta työvoimakoulutukseen

Hae aktiivisesti työvoimakoulutukseen. Osa koulutuksista on hyvin suosittuja, mutta yleensä on hyvä mahdollisuus tulla valituksi. Tutustu sinua kiinnostavan koulutuksen pääsyvaatimuksiin ennen kuin jätät hakemuksesi.

Näin haet työvoimakoulutukseen

Hae työvoimakoulutukseen ensisijaisesti verkkohakemuksella. Verkossa täytetty hakemus ohjautuu opiskelijavalinnoista vastaavalle TE-toimistolle.

Haettavana oleva työvoimakoulutus (haku verkossa)

Jos et voi hakea verkossa, täytä tulostettava hakemus. Palauta se TE-toimistoon.

Hakemus työvoimakoulutukseen (suomi.fi)

Miten opiskelijat valitaan?

Koulutukseen valitaan ensisijaisesti työttömiä tai henkilöitä, joiden työt ovat loppumassa. Voit kuitenkin tulla valituksi vaikka olisit työssä. Koska koulutukset ovat aikuiskoulutusta, alle 20-vuotiaat pääsevät niihin vain harvoin.

Opiskelijavalinnoille on muun muassa seuraavia kriteereitä:

  • TE-toimiston pitää todeta hakijan koulutustarve.
  • Opiskelijoiksi valitaan henkilöitä, jotka soveltuvat koulutukseen ja sen tavoitteena olevaan työhön. Soveltuvuus määritellään kyseisen ammattialan tai ammatin vaatimien taitojen, ominaisuuksien ja terveydellisten vaatimusten perusteella.
  • Oma kiinnostuksesi ja motivaatiosi opiskeluun ovat tavoitteiden saavuttamisen kannalta tärkeitä – siksi näitä kysytään myös hakemuksessa.
  • Valinnassa arvioidaan myös aikaisempaa koulutustasi ja työkokemustasi ja sitä, millainen vaikutus koulutuksella on työllistymiseesi.
  • Osa koulutuksista on suunniteltu etukäteen rajatulle kohderyhmälle, kuten pitkään työttömänä olleille, maahanmuuttajille tai ikääntyneille.

Opiskelijat valitaan hakemusten, haastattelujen ja tarvittaessa soveltuvuuskokeiden perusteella. Koulutuksen alussa voi olla myös kartoitusjakso, jonka jälkeen vain osa opiskelijoista jatkaa opiskelua.

Ketkä valitsevat opiskelijat koulutukseen?

Opiskelijat valitsee valintaryhmä, johon kuuluu TE-palvelujen asiantuntijoita ja koulutuksen järjestäjän edustaja. Kun työnantaja on mukana koulutuksen suunnittelussa ja rahoittamisessa, osallistuu valintoihin myös työnantajan edustaja. Tarvittaessa voidaan käyttää myös muita asiantuntijoita.

Korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen opiskelijavalinnoissa sekä yksittäisiä koulutuspaikkoja hankittaessa valinnat tehdään toisin.

Korkeakoulu päättää ensin hakijan ottamisesta opiskelijaksi ja vasta sen jälkeen TE-toimisto päättää lopullisesti valinnasta työvoimakoulutukseen.

Miten opiskelijavalinnasta ilmoitetaan?

Opiskelijavalinnoista vastaava TE-toimisto ilmoittaa valintapäätöksestä hakijoille kirjeellä yleensä noin kuukauden kuluessa siitä, kun koulutuksen hakuaika on päättynyt. Jos olet täyttänyt hakemuksen tunnistautuneena, voit seurata koulutushakemusten tilannetta verkossa työvoimakoulutuksen omat hakemukset -palvelun kautta.

Oma asiointi

Jos sinut valitaan työvoimakoulutukseen, koulutuksen järjestäjä lähettää yleensä erillisen kutsun koulutukseen. Kutsussa on myös tarkemmat tiedot koulutuksen alkamisesta ja muista järjestelyistä.

Ohjeet työllisyyden kuntakokeilun asiakkaalle

Jos olet työllisyyden kuntakokeilun asiakas, saat ohjausta työvoimakoulutuksiin hakeutumiseen kotikunnastasi. TE-toimisto hoitaa kuitenkin edelleen työvoimakoulutusten haastattelut ja opiskelijavalinnat.

Työnhakijan palvelut työllisyyden kuntakokeilun aikana