Jos sinut irtisanotaan - muutosturva

Muutosturvan toimintamallista saat tukea ja apua, jos sinut irtisanotaan tai lomautetaan työstäsi. Pidä huolta oikeuksistasi ja velvollisuuksistasi työsuhteen poikkeuksellisissa tilanteissa.

Muutosturva

 • lisää työntekijöiden turvaa muutostilanteissa
 • antaa tukea työnhakuun ja auttaa työllistymään uudelleen mahdollisimman nopeasti
 • lisää mahdollisuuksia osallistua työllistymistä edistäviin toimiin
 • parantaa ja ylläpitää työnhakijoiden ammattitaitoa.

Palvelut muutosturvatilanteessa

TE-palvelut tarjoavat muutosturvatilanteissa muun muassa:

 • infotilaisuuksia työntekijöille
 • työnhakupalveluita ja työnvälitystä
 • työvoimakoulutusta
 • työkokeilua
 • neuvontaa yrittäjyydestä ja tukea uudelle yrittäjälle
 • muita palveluita, jotka kehittävät ammatillisia valmiuksia.

Lisäksi työnhakijoiden alueellista liikkuvuutta voidaan tukea muun muassa korvaamalla työnhakuun ja työn vastaanottamiseen liittyviä kustannuksia.

Työnantaja tarjoaa muutosturvatilanteessa:

 • Tarjoaa irtisanotuille tilaisuuden osallistua työnantajan kustantamaan työllistymistä edistävään valmennukseen tai koulutukseen, jos työnantajan palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 henkilöä ja työntekijä on ollut ennen työsuhteen päättymistä yhdenjaksoisesti vähintään viisi vuotta työnantajan palveluksessa. Valmennus tai koulutus voidaan järjestää joko irtisanomisaikana tai työttömyyden alkuvaiheessa.  
 • Järjestää irtisanotuille työterveyshuollon kuuden kuukauden ajan työntekovelvollisuuden päättymisestä lukien, jos työnantajan palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 henkilöä ja työntekijä on ollut ennen työsuhteen päättymistä yhdenjaksoisesti vähintään viisi vuotta työnantajan palveluksessa.

Irtisanotun oikeudet

Irtisanomisaikana olet oikeutettu palkalliseen vapaaseen, kun haet töitä, osallistut työllistymissuunnitelman tekoon tai siinä sovittuihin toimenpiteisiin.

Vapaan pituus, 5–20 päivää, määräytyy irtisanomisajan pituuden mukaan. Se ei saa aiheuttaa merkittävää haittaa yritykselle. Ilmoita vapaasta työnantajalle välittömästi, kun voit.

Irtisanottuna olet oikeutettu henkilökohtaiseen työllistymissuunnitelmaan, jonka teet yhdessä TE-toimiston kanssa.

Työllistymissuunnitelmassa sovitaan:

 • omatoimisesta työnhausta ja sen tukemisesta
 • toimenpiteistä, jotka parhaiten edistävät sitä, että löydät uuden työpaikan pikaisesti ja pysyvästi.

Lue lisää

Ilmoittaudu työnhakijaksi

Työnantajan velvollisuudet

Kun irtisanottuja on vähintään kymmenen, työnantaja tekee henkilöstön kanssa toimintasuunnitelman. Kun irtisanottuja on alle kymmenen, työnantaja kertoo, miten irtisanomisajan tukipalvelut toimivat.

Jos työnantaja palkkaa neljän kuukauden sisällä irtisanomisten jälkeen uutta henkilökuntaa, hänellä on velvollisuus tarjota työtä ensin irtisanotuille työntekijöille. Jos irtisanotun työsuhde on kestänyt 12 vuotta, takaisinottoaika on kuusi kuukautta. 1.4.2020 - 31.12.2020 välillä tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanottujen takaisinottoaika on poikkeuksellisesti 9 kuukautta.

Kysy neuvoja TE-palveluista  

Autamme sekä työnantajia että työntekijöitä muutosturvaan liittyvissä asioissa.  

Henkilöasiakkaan puhelinpalvelu neuvoo muutosturva-asioissa.

Henkilöasiakkaan puhelinpalvelu

TE-toimistoissa työskentelee nimettyjä muutosturva-asiantuntijoita, jotka vastaavat TE-palveluista muutosturvatilanteissa.

Muutosturva-asiantuntijat

Ohjeet työllisyyden kuntakokeilun asiakkaalle

Jos olet työllisyyden kuntakokeilun asiakas, kotikuntasi neuvoo sinua muutosturva-asioissa. Sen lisäksi alueesi TE-toimiston muutosturva-asiantuntijat auttavat sinua muutosturvatilanteissa. Käytössäsi ovat myös TE-puhelinpalvelut.

Työnhakijan palvelut työllisyyden kuntakokeilun aikana

Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi? Anna palautetta! (europa.eu)