Työttömän työnhakijan oikeudet ja velvollisuudet

Työttömällä työnhakijalla tarkoitetaan ilman työtä olevien työnhakijoiden lisäksi lomautettuja, lyhennetyllä työviikolla olevia ja työvoiman ulkopuolella olevia työnhakijoita.

Kun ilmoittaudut työttömäksi työnhakijaksi, TE-toimisto tarjoaa sinulle työtä, koulutusta ja TE-palveluja eli työ- ja elinkeinopalveluja. Koska työttömyysetuus on vastikkeellista, sinulla on oikeuksien lisäksi myös velvollisuuksia. Tutustu TE-toimiston antamiin ohjeisiin, noudata määräaikoja ja vastaa yhteydenottoihin, jottei työttömyysturvaasi tule katkoksia.

Oikeutesi työttömänä työnhakijana

Kun olet ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi, sinulla on oikeus:

 • TE-toimiston tarjoamiin TE-palveluihin
 • työttömyysturvaan, jos täytät sen saamisen edellytykset
 • saada apua työllistymiseen.

Teet yhteistyössä TE-toimiston kanssa suunnitelman, johon kirjataan työnhaun tavoitteesi ja tehtävät, joiden avulla pääset tavoitteeseesi. Suunnitelmaa ja sen toteutumista arvioidaan kolmen kuukauden välein TE-toimiston asiantuntijan kanssa sopimallasi tavalla.  

Jos saat työttömyysetuutta, voit:

 • opiskella sivutoimisesti
 • tehdä vapaaehtois- tai talkootyötä, joka on palkatonta, tavanomaista ja yleishyödyllistä
 • tehdä osa-aikatyötä
 • toimia sivutoimisena yrittäjänä tai työskennellä lyhytkestoisesti toimeksiantosuhteessa
 • aloittaa yritystoiminnan. Yritystoiminnan pää- tai sivutoimisuutta ei arvioida ensimmäisen neljän kuukauden aikana yritystoiminnan aloittamisesta. 

TE-toimisto ratkaisee tapauskohtaisesti opiskelun tai yritystoiminnan pää- tai sivutoimisuuden sekä oikeutesi työttömyysetuuteen. 

Lue lisää 

Yrittäjä ja työttömyysturva

Ohjeet työllisyyden kuntakokeilun asiakkaalle

Työnhakijan oikeudet ja velvollisuudet koskevat myös työllisyyden kuntakokeilun asiakkaita. Jos olet kuntakokeilun asiakas, työllistymissuunnitelma laaditaan kanssasi kotikunnassasi, joka tarjoaa sinulle myös työllistymistä edistäviä palveluja. Asioithan kunnan edellyttämällä tavalla kotikunnassasi TE-toimiston sijasta.

Työnhakijan palvelut työllisyyden kuntakokeilun aikana

Työttömyysetuuteen liittyvät velvollisuudet

TE-toimisto auttaa sinua työllistymään, mutta myös huolehtii siitä, että haet työtä lain edellyttämällä tavalla. Jos haet tai saat työttömyysetuutta, sinun pitää hakea kokoaikatyötä. Sen lisäksi sinun pitää huolehtia seuraavista velvollisuuksista. Jos laiminlyöt velvollisuuksiasi, saatat menettää oikeutesi työttömyysetuuteen määräajaksi tai toistaiseksi.

 • Pidä työnhakusi voimassa – se on työttömyysetuuden ehdoton edellytys. Työnhakusi pysyy voimassa, kun asioit TE-toimiston kanssa sovitulla tavalla ja sovittuna ajankohtana ja noudatat TE-toimiston sinulle Oma asiointi -palvelussa tai muun asioinnin yhteydessä antamia ohjeita ja määräaikoja.
 • Ilmoita kaikista muutoksista tilanteessasi mieluiten etukäteen tai viimeistään sen alkaessa, esimerkiksi opinnot tai yrittäjyys.
 • Ole TE-toimiston tavoitettavissa.  Pidä yhteystietosi ajan tasalla ilmoittamalla muutokset Oma asiointi -palvelussa tai soittamalla TE-puhelinpalveluun.
 • Ota vastaan työtä, jota TE-toimisto tai työnantaja tarjoaa. TE-toimiston tekemät työtarjoukset velvoittavat, että otat yhteyttä työnantajaan ja ilmoitat TE-toimistolle määräajassa tarjotun työn hakemisesta.
 • Ota vastaan koulutusta, jota TE-toimisto tarjoaa. TE-toimiston tarjoamat koulutustarjoukset velvoittavat, että haet työvoimakoulutukseen ja ilmoitat TE-toimistolle määräajassa hakemisestasi.
 • Osallistu haastatteluihin sekä työllistymis-, aktivointi- tai kotoutumissuunnitelman tekemiseen ja tarkistamiseen.
 • Hakeudu ja osallistu kaikkiin suunnitelmassa sovittuihin tai TE-toimiston muuten tarjoamiin työllistymistä edistäviin palveluihin.  
 • Tee kaikki suunnitelmassa sovitut tehtävät ja ilmoita niiden toteutumisesta.
 • Oletko alle 25-vuotias ilman peruskoulun tai lukion jälkeistä koulutusta, joka johtaa tutkintoon ja antaa ammatillisia valmiuksia? Jotta saat työttömyysetuutta, hae keväällä vähintään kahta opiskelupaikkaa, joiden edellytykset täytät. Lisätietoja ja apua saat lähimmästä Ohjaamosta.

Lue lisää

Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi? Anna palautetta! (europa.eu)