Työttömyysturva

Työttömyysturva korvaa työttömyyden aiheuttamia taloudellisia menetyksiä. Kun olet työtön työnhakija, työttömyysturva varmistaa taloudellisesti mahdollisuutesi hakea työtä sekä parantaa edellytyksiäsi päästä tai palata työmarkkinoille.

Työttömyysetuuksia ovat

  • ansiopäiväraha
  • peruspäiväraha
  • työmarkkinatuki

Lisäksi voit saada korotusosaa tai korotettua ansio-osaa työllistymissuunnitelmassasi tai sitä korvaavassa suunnitelmassa sovittujen työllistymistä edistävien palvelujen ajalta.

Työssäoloehto

Jos olet ollut ennen työttömyyttä työttömyyskassan jäsen vähintään 26 viikkoa ja täytät tänä aikana työssäoloehdon, saat ansiopäivärahaa työttömyyskassasta. 

Jos et ole kassan jäsen, Kela maksaa sinulle peruspäivärahaa.

Työttömyyskassat ja Kela tarkastavat, että työssäoloehto täyttyy. Jos se ei täyty tai olet saanut työttömyyspäivärahaa enimmäisajan, maksaa Kela sinulle työmarkkinatukea.

Työssäoloehtoon luetaan 75 % palkkatuella tuetusta työsuhteesta.

Työttömyysturvan enimmäiskesto

Työttömyysturvan enimmäiskesto on pääsääntöisesti 400 päivää.

  • Jos sinulla on työhistoriaa enintään kolme vuotta, enimmäiskesto on 300 päivää.
  • Jos työssäoloehtosi täytyy täytettyäsi 58 vuotta, enimmäiskesto on 500 päivää.

Työvoimapoliittinen lausunto

Kun olet ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon ja ilmoitat hakevasti työttömyysetuutta, TE-toimiston tehtävä on selvittää oikeutesi työttömyysturvaan. TE-toimisto antaa tästä niin sanotun työvoimapoliittisen lausunnon tiedoksi työttömyysetuutesi maksajalle, joka voi olla työttömyyskassa tai Kela. Lausunnon saatuaan työttömyysetuuden maksaja päättää työttömyysetuuden maksamisesta. 

Mikäli ilmoittautumisen yhteydessä antamasi tiedot eivät riitä lausunnon tekemiseen, TE-toimisto voi pyytää sinua vastaamaan selvityspyyntöön. Selvityspyyntöön voit vastata helpoiten sähköisesti Oma asiointi -palvelussamme. Lausunto tai selvityspyyntö annetaan 14 vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.

Voit seurata omia työttömyysturvatietojasi Oma asiointi -palvelussa.

Omat työttömyysturvatiedot -palvelussa:

  • voit vastata selvityspyyntöön  
  • näet annetut työvoimapoliittiset lausunnot
  • näet antamiesi selvitysten käsittelyn tilan.

Näet käsittelyajat paikallisen TE-toimistosi omilta sivuilta:

Paikalliset TE-palvelut

Ohjeet työllisyyden kuntakokeilun asiakkaalle

Jos olet työllisyyden kuntakokeilun asiakas, kotikuntasi antaa työvoimapoliittisen lausunnon työttömyysetuuden maksajalle silloin, kun sen antaminen kuuluu kunnan tehtäviin kuntakokeilusta säädetyn lain mukaan. Myös kunta voi tehdä sinulle tarvittaessa selvityspyynnön, johon voit helpoiten vastata Oma asioinnissa.

Työnhakijan palvelut työllisyyden kuntakokeilun aikana

Your Europe logo

Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi? Anna palautetta! (europa.eu)