Alle 25-vuotiaat ilman tutkintoon johtavaa, ammatillisia valmiuksia antavaa koulutusta

Oletko alle 25-vuotias, eikä sinulla ole peruskoulun tai lukion jälkeistä koulutusta, joka antaa ammatillisia valmiuksia? Sinua koskevat osittain muista poikkeavat säännökset työttömyysetuudesta. Tilanne muuttuu, kun olet hankkinut ammatillisen koulutuksen tai osallistut työllistymistä edistäviin palveluihin.

Työllistymistä edistäviä palveluja ovat

 • työnhaku- ja uravalmennus
 • koulutus- ja työkokeilu
 • työvoimakoulutus
 • työttömyysetuudella tuettu maahanmuuttajan omaehtoinen opiskelu
 • omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna
 • kuntouttava työtoiminta.

Voit aloittaa työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun aikaisintaan 25-vuotiaana.

Työmarkkinatuki alle 18-vuotiaille

Oppivelvollisuuden laajentuminen 1.8.2021 alkaen vaikuttaa alle 18-vuotiaiden työmarkkinatukeen ja työttömyysetuuteen.

Työttömyysturvalain mukaan alle 18-vuotiaalla nuorella, joka ei ole suorittanut peruskoulun tai lukion jälkeistä tutkintoon johtavaa, ammatillisia valmiuksia antavaa koulutusta, ei pääsääntöisesti ole oikeutta työttömyyden perusteella maksettavaan työmarkkinatukeen.

Jatkossa 17-vuotias työnhakija voi saada

 • työttömyyspäivärahaa sekä työttömyyden että työllistymistä edistävään palveluun osallistumisen perusteella, jos hän on suorittanut oppivelvollisuuden
 • työmarkkinatukea sekä työttömyyden että työllistymistä edistävään palveluun osallistumisen perusteella, jos hän on suorittanut oppivelvollisuuden ylioppilastutkinnolla ja hänellä on lisäksi lukion jälkeinen ammatillinen koulutus
 • työmarkkinatukea työllistymistä edistävään palveluun osallistumisen perusteella, jos hän on suorittanut oppivelvollisuutensa ylioppilastutkinnolla, vaikka hänellä ei olisi lukion jälkeistä ammatillista koulutusta

Oikeus työttömyysetuuteen voi olla myös alle 18-vuotiaalla, joka on keskeyttänyt oppivelvollisuutensa suorittamisen oppivelvollisuuslaissa mainituilla syillä, esimerkiksi pitkäaikainen sairaus, vanhempainvapaa, ulkomailla olo tai muu painava syy.

Alle 25-vuotiaana on velvollisuus hakea koulutukseen

Toimi seuraavasti, kun olet alle 25-vuotias etkä ole suorittanut peruskoulun tai lukion jälkeistä tutkintoon johtavaa, ammatillisia valmiuksia antavaa koulutusta:

 • hae aina keväällä seuraavana syksynä alkavaan tutkintoon johtavaan, ammatillisia valmiuksia antavaan koulutukseen
 • koulutuksen ei tarvitse kuulua yhteishakuun. Voit hakea myös esimerkiksi yliopistoon tai ammattikorkeakouluun
 • jos olet suorittanut vain peruskoulun, voit hakea myös paikkoja nuorille tarkoitetuista lukioista eli lukio-opetukseen, jonka oppimäärän mukainen laajuus on yhteensä vähintään 150 opintopistettä
 • hae vähintään kahta opiskelupaikkaa, joiden valintakriteerit täytät
 • osallistu esimerkiksi pääsykokeeseen ja muihin koulutuksen hakemiseen kuuluviin tilaisuuksiin
 • jos saat opiskelupaikan, ota se vastaan ja aloita opinnot

Jos esimerkiksi terveydentilaasi tai kielitaitoosi liittyvät syyt estävät sinua hakemasta koulutukseen, keskustele asiasta TE-toimiston asiantuntijan kanssa. Hakuvelvollisuudesta voidaan sopia jollain muulla tavalla kuin edellä on kerrottu. Koulutukseen hakemisen voi myös korvata kokonaan sopimalla, että osallistut johonkin muuhun palveluun.

Varmista, ettet menetä työttömyysetuuttasi

Jos olet syyslukukauden alussa edelleen työtön, kerro TE-toimistossa, minne olet hakenut. Jos olet ilman pätevää syytä jättänyt hakematta koulutukseen, menetät oikeutesi työttömyysetuuteen syyslukukauden alusta eli 1.9. alkaen toistaiseksi.

Menetät työttömyysetuuden toistaiseksi myös, jos ilman pätevää syytä kieltäydyt koulutuksesta tai et aloita koulutuksessa  taikka keskeytät tutkintoon johtavan, ammatillisia valmiuksia antavan koulutuksen tai nuorten lukio-opinnot.

Työttömyysetuuden saaminen ei edellytä, että syksyllä haet keväällä alkavaan koulutukseen. Jos haet koulutukseen syksyllä ja saat opiskelupaikan, mutta ilman pätevää syytä jätät aloittamatta koulutuksessa keväällä, menetät oikeuden työttömyysetuuteen toistaiseksi.

Oikeutesi työttömyysetuuteen palautuu, kun jokin seuraavista täyttyy:

 • olet suorittanut ammatillisen tutkinnon
 • olet ollut vähintään 21 kalenteriviikkoa työssäoloehtoon luettavassa työssä, osallistunut työllistymistä edistäviin palveluihin, opiskellut päätoimisesti tai työllistynyt päätoimisesti yrittäjänä tai omassa työssä
 • täytät 25 vuotta

Jos olet menettänyt oikeuden työttömyyden aikaiseen etuuteen edellä kerrotulla tavalla, saat kuitenkin palvelun aikana työttömyysetuutta, jos osallistut

 • työkokeiluun
 • johonkin muuhun työllistymistä edistävään palveluun.

Kela voi määrätä sinulle työmarkkinatuen odotusajan, jonka jälkeen vasta saat työmarkkinatukea. Odotusajan kesto on enintään 21 viikkoa.

Odotusaika koulutusta vailla oleville (kela.fi)

Ohjeet työllisyyden kuntakokeilun asiakkaalle

Jos olet alle 25-vuotias kuntakokeilun asiakas ja et ole suorittanut peruskoulun tai lukion jälkeistä tutkintoon johtavaa ja ammatillisia valmiuksia antavaa koulutusta, sinua koskee velvollisuus hakea koulutukseen. Tutustu tällä sivulla oleviin ohjeisiin yhteishausta. Jos esimerkiksi terveydentilaasi tai kielitaitoosi liittyvät syyt estävät sinua hakemasta koulutukseen, keskustele kotikuntasi asiantuntijan kanssa hakuvelvollisuuden korvaavista toimista.

Mikäli olet 17- tai 18-vuotias kuntakokeilun asiakas, tällä sivulla kerrotut työmarkkinatuen saamista koskevat edellytykset pätevät myös sinun asiointiisi.

Työnhakijan palvelut työllisyyden kuntakokeilun aikana