Työttömyysetuus - kenelle ja millä ehdoin

Työttömyysetuuden edellytykset

Työttömyysetuuden saaminen edellyttää seuraavaa:

 • olet ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi  
 • työnhakusi on voimassa  
 • haet kokoaikatyötä. 

Huomaathan, että jos olet osa-aikatyössä, sinun tulee hakea kokopäivätyötä saadaksesi oikeuden soviteltuun päivärahaan. Jos olet osatyökyvyttömyyseläkkeellä, sinulla on oikeus työttömyysetuuteen, vaikka et hakisikaan kokoaikatyötä.

Työttömyysetuus on vastikkeellista. Se tarkoittaa, että olet valmis

 • ottamaan vastaan työtä tai koulutusta, jota sinulle tarjotaan
 • osallistumaan palveluihin, jotka edistävät työllistymistäsi.

Varmista, että oikeutesi työttömyysetuuteen säilyy:

 • pidä työnhakusi voimassa
 • pidä yhteystietosi ajan tasalla
 • noudata Oma asiointi -palvelussa tai henkilökohtaisen asioinnin yhteydessä saamiasi asiointi- ja toimintaohjeita
 • osallistu työnhakijan haastatteluihin sekä työllistymissuunnitelman laatimiseen ja tarkistamiseen
 • toteuta työllistymissuunnitelmaasi sovitulla tavalla
 • vastaa TE-toimiston yhteydenottoihin

Työttömyysetuutta et voi saada, jos esimerkiksi suoritat varusmies- tai siviilipalvelusta tai olet sairaalahoidossa. Työttömyysetuuden maksaja päättää työttömyysetuuden maksamisesta.

Ulkomaanmatkan aikana voit saada työttömyysetuutta, jos

 • olet TE-toimiston tavoitettavissa
 • osallistut sovitusti palveluihin
 • otat vastaan tarjottua työtä viivytyksettä.

Työttömyysetuuden saanti voi edellyttää sitä, että asut Suomessa. Tämän asian tutkii ja määrittelee työttömyysetuuden maksaja.

Ilmoita muutoksista

Työnhakijaksi ilmoittautuessasi sinulta on kysytty työttömyysetuuden saamiseen vaikuttavista seikoista. Työttömyysetuuden saajana sinulla on velvollisuus ilmoittaa TE-toimistolle tilanteesi muuttumisesta.

Ilmoita TE-toimistolle

 • työhön menosta, työn päättymisestä ja työajan muutoksista
 • yli kaksi viikkoa kestävästä yritystoiminnasta. Yritystoimintana voidaan pitää oman yritystoimintasi lisäksi työskentelyä perheyrityksessä.
 • työn tekemisestä muuten kuin palkansaajana tai yrittäjänä, esimerkiksi omaishoitajana.
 • opiskelun aloittamisesta
 • kansalaisuuden muuttumisesta ja oleskeluluvan muutoksista
 • työllistymistä edistävän palvelun keskeytymisestä. Yksittäisistä poissaoloista ilmoitetaan vain työttömyyskassalle tai Kelalle päiväraha- tai työmarkkinatukihakemuksessa.

Edellä olevat ovat tyypillisimpiä ilmoitettavia muutoksia. Jos olet epävarma muutoksen vaikutuksesta oikeuteesi saada työttömyysetuutta, ota yhteyttä TE-toimistoon tai työttömyysturvaneuvonnan puhelinpalveluun. TE-toimisto antaa tarkemmat ohjeet työn alkamisesta ja päättymisestä ilmoittamiseen esimerkiksi säännöllistä keikkatyötä tekeville.

TE-toimiston yhteystiedot

Ohjeet työllisyyden kuntakokeilun asiakkaalle

Jos olet työllisyyden kuntakokeilun asiakas, ilmoita muutoksista kotikuntaasi tai tarvittaessa TE-toimistoon.

Työnhakijan palvelut työllisyyden kuntakokeilun aikana

Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi? Anna palautetta! (europa.eu)