Ulkomaalaisen työttömyysturva

Ulkomaalaislain perusteella oleskeluluvan saaneille työttömille työnhakijoille maksetaan työmarkkinatukea samoin edellytyksin kuin muille työnhakijoille tai työttömyyspäivärahaa, jos työssäoloehto täyttyy.

TE-toimisto selvittää, voidaanko sinua pitää työttömänä työnhakijana ja oletko oikeutettu työttömyysetuuteen. Tuen saamisen edellytyksiä on siis muitakin kuin tässä mainitut, mm. mahdolliset opinnot ja yrittäjyys selvitetään. Tuen saanti edellyttää muuan muassa, että asut vakinaisesti Suomessa ja ilmoittaudut TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi. Lisäksi tuen saamiseen vaikutttaa mahdolliset opintosi ja yrittäjyytesi.

Ohjeet työllisyyden kuntakokeilun asiakkaalle

Jos olet ollut kuntakokeilun asiakas ja työnhakusi on katkennut, voit olla yhteydessä kotikuntaasi tai TE-toimistoon. Tällöin arvioidaan, voitko rekisteröityä uudelleen työnhakijaksi.

Työnhakijan palvelut työllisyyden kuntakokeilun aikana

Työnhakijaksi voidaan rekisteröidä:

  • EU- ja ETA-maiden ja Sveitsin kansalaiset
  • Oleskeluoikeuden rekisteröimisen jälkeen EU- ja ETA-maiden ja Sveitsin kansalaisten perheenjäsenet, vaikka he eivät olisi EU- tai ETA-maiden tai Sveitsin kansalaisia
  • muiden valtioiden kansalaiset ja kansalaisuutta vailla olevat, joilla on oikeus ansiotyöhön heille myönnetyn oleskeluluvan perusteella eikä oleskelulupaan liity työnantajaa koskevia rajoituksia.

Työttömyyspäiväraha ja työmarkkinatuki

Jos täytät työssäoloehdon, kun jäät työttömäksi, voit saada työttömyyspäivärahaa. Työttömyyskassat ja Kela tarkastavat, että työssäoloehto täyttyy. Jos se ei täyty tai olet saanut työttömyyspäivärahaa enimmäisajan, Kela maksaa sinulle työmarkkinatukea.

Työmarkkinatuen saaminen edellyttää, että sinulla on oikeus ansiotyöhön Suomessa muun kuin tilapäisen oleskeluluvan perusteella. Työttömyysetuuden saanti voi edellyttää sitä, että asut Suomessa. Tämän asian selvittää ja ratkaisee työttömyysetuuden maksaja.

Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi? Anna palautetta! (europa.eu)