Työhaastattelu- tai työnhakumatka EU- ja ETA-alueelle ja Sveitsiin

Työhaastattelumatka

TE-toimisto voi myöntää korvausta toiseen EU- tai ETA-maahan tehtyjen edestakaisten työhaastattelumatkojen matka- ja yöpymiskustannuksista, jos työ kestää vähintään kaksi viikkoa ja työaika on keskimäärin vähintään 18 tuntia viikossa.  

Ohjeet työllisyyden kuntakokeilun asiakkaalle

Jos olet työllisyyden kuntakokeilun asiakas, ole yhteydessä omaan kotikuntaasi työhaastattelumatkojen matka- ja yöpymiskustannusten korvauksiin liittyvissä asioissa. Jos olet ollut ennen matkaasi kuntakokeilun asiakas, voit ilmoittautua välittömästi matkan jälkeen myös kuntaan. Vaihtoehtoisesti voit käynnistää työnhakusi välittömästi esimerkiksi Oma asioinnissa tai henkilöasiakkaan puhelinpalvelussa.

Työnhakijan palvelut työllisyyden kuntakokeilun aikana

Työnhakumatka työttömyyspäivärahalla

Työttömänä työnhakijana voit lähteä kolmeksi kuukaudeksi työnhakuun toiseen EU- tai ETA-maahan tai Sveitsiin ja säilyttää samalla oikeutesi Suomesta maksettavaan työttömyyspäivärahaan.  

Työnhakumatkan aikana voit mahdollisesti saada vain ansiopäivärahaa ja peruspäivärahaa. Työmarkkinatukea et voi saada matkan ajalta.

Työttömyysturvan saanti ulkomaille edellyttää, että olet ennen matkaa ollut työttömänä vähintään neljä viikkoa. TE-toimisto voi harkintansa mukaan lyhentää tätä jaksoa erityisestä syystä, jos olet esimerkiksi sopinut työhaastattelun. Työttömyysajaksi voi lukeutua myös aika, jolloin olet osallistunut työllistymistä edistäviin palveluihin.

Hae työttömyysetuutta ajoissa

Ilmoita matkustuspäivä hyvissä ajoin ennen lähtöäsi TE-toimistoon, joka

  • tutkii, että edellytykset siirtää sen toimivaltaan kuuluvaa työttömyyspäivärahaa täyttyvät
  • tiedottaa työttömyysetuuden maksajalle, että lähdet työnhakuun toiseen EU- tai ETA-maahan tai Sveitsiin.

Tilaa myös hyvissä ajoin ennen lähtöäsi Kelalta tai työttömyyskassaltasi U2-lomake, jonka viet kohdemaan työvoimatoimistoon. Kela tai työttömyyskassa ratkaisee, täyttyvätkö edellytykset siirtää niiden toimivaltaan kuuluvaa työttömyyspäivärahaa.

Ilmoittaudu ulkomailla työvoimatoimistoon

Ilmoittaudu kohdemaassa seitsemän päivän kuluessa työnhakijaksi paikalliseen työvoimatoimistoon. Näin saat päivärahan myös matkan ajalta. Jos ilmoittaudut myöhemmin, maksatus alkaa ilmoittautumispäivästäsi.

Työnhakusi aikana sinun pitää noudattaa velvoitteita ja valvontamenettelyjä, jotka kohdemaan työvoimaviranomaiset ovat asettaneet.

Työttömyyspäivärahan maksaa Kela tai työttömyyskassa. Työhakumatkan aikana haet työttömyyspäivärahaa tavalliseen tapaan internetissä tai postittamalla työttömyysajan ilmoituksesi maksajalle.

Ilmoittaudu TE-toimistoon matkan jälkeen

Kun palaat Suomeen, ilmoittaudu TE-toimistossa välittömästi.

Työttömyyspäivärahaasi vaikuttaa, jos et palaa Suomeen etkä ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistossa viimeistään paluupäivänä, joka on mainittu U2-lomakkeessa. Tällöin et saa työttömyyspäivärahaa ennen kuin olet ollut työssä tai työvoimakoulutuksessa Suomessa neljä viikkoa. Työmarkkinatukeen sinulla voi olla oikeus.

Saat tarkempia ohjeita TE-toimistosta sekä Kelasta ja työttömyyskassoilta.

Jos et ole EU- tai ETA-maan etkä Sveitsin kansalainen, ota yhteyttä TE-toimistoon ja työttömyysturvan maksajaan.

Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi? Anna palautetta! (europa.eu)