Kotoutumissuunnitelman aikainen toimeentulo

Sinulla voi olla oikeus työttömyysetuuteen, kun olet ilmoittautunut työnhakijaksi TE-toimistoon. 

Työmarkkinatukea ja peruspäivärahaa voit hakea Kelasta ja ansiopäivärahaa työttömyyskassastasi.

Sinulla voi olla oikeus työttömyysetuuteen, jos 

  • olet työtön työnhakija,
  • olet valmis tekemään kokoaikaista työtä ja
  • olet valmis osallistumaan TE-toimiston tarjoamiin palveluihin, joilla parannetaan mahdollisuuksiasi saada työtä ja tuetaan kotoutumistasi, esim. kokopäiväinen suomen kielen kurssi.

Työttömyysetuutta et voi saada, jos olet päätoiminen opiskelija tai et voi ottaa vastaan kokoaikatyötä, esimerkiksi lapsen hoitamisen takia. Toimintasi yrittäjänä voi myös vaikuttaa työttömyysetuuden maksamiseen.

Sinulla voi olla oikeus myös Kelalta haettavaan toimeentulotukeen.

Maahanmuuttajien kotoutumispalvelut työllisyyden kuntakokeilussa

Jos olet työllisyyden kuntakokeilun asiakas ja olet ilmoittautunut työnhakijaksi, sinulla voi olla oikeus työttömyysetuuteen. Voit hakea työmarkkinatukea ja peruspäivärahaa Kelasta tai ansiopäivärahaa työttömyyskassastasi.

Sinulla voi olla oikeus työttömyysetuuteen, jos olet työtön työnhakija, olet valmis tekemään kokoaikaista työtä ja olet valmis osallistumaan kotikuntasi tarjoamiin työllistymistäsi tukeviin palveluihin.

Työnhakijan palvelut työllisyyden kuntakokeilun aikana