Palkkatuki on tarkoitettu

Palkkatuetun työn tarkoituksena on parantaa tuella palkattavan henkilön ammatillista osaamista ja edistää työllistymistä avoimille työmarkkinoille.

  • Työttömälle työnhakijalle voidaan myöntää palkkatukea, jos TE-toimisto arvioi työttömyyden johtuvan ammatillisen osaamisen puutteista ja palkkatuetun työn parantavan hänen ammatillista osaamistaan ja mahdollisuuksiaan työllistyä avoimille työmarkkinoille.
  • Työttömälle työnhakijalle, joka on täyttänyt 60 vuotta, voidaan myöntää palkkatukea, jos hän on ollut yhtäjaksoisesti työttömänä vähintään 12 kuukautta juuri ennen palkkatuen myöntämistä.
  • Työttömälle työnhakijalle voidaan myöntää palkkatukea tilanteessa, jossa TE-toimiston arvion mukaan henkilön vamma tai sairaus vaikuttaa työskentelyyn tarjolla olevassa työtehtävässä olennaisesti, pysyvästi tai pysyväisluonteisesti.

Vaikka palkkatuki myönnetään ja maksetaan työnantajalle, tuen myöntäminen perustuu aina työttömän työnhakijan palkkatuen tarpeeseen.

Ohjeet työllisyyden kuntakokeilun asiakkaalle

Jos olet työllisyyden kuntakokeilun asiakas, kotikuntasi arvioi, voidaanko sinulle myöntää palkkatukea edellä mainituin perustein.

Työnhakijan palvelut työllisyyden kuntakokeilun aikana

Palkkatukea voidaan myöntää

  • toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen tai määräaikaiseen työsuhteeseen 
  • työsuhteeseen tai oppisopimuskoulutukseen
  • kokoaikatyöhön tai osa-aikaiseen työsuhteeseen, jos TE-toimisto pitää sitä tarkoituksenmukaisena ja se edistää työnhakijan mahdollisuuksia työllistyä. Tämä voi olla perusteltua esimerkiksi osatyökykyisten työllistymisen kannalta. 

Palkkatukea ei enää myönnetä vuorotteluvapaasijaisen palkkaamiseen.

Sinä saat työstä kyseiseen työsuhteeseen sovellettavan työehtosopimuksen mukaista palkkaa tai, jollei työehtosopimusta ole, tavanomaista ja kohtuullista palkkaa. TE-toimisto tukee työnantajaa palkkauskustannuksissa.

Palkkatuen käytön mahdollisuuksia

Palkkatuettua työtä voi yhdistää muihin TE-palveluihin.

  • Työvoimakoulutusta voi seurata palkkatuettu työ
  • Tuettuun työjaksoon voi sisältyä työvoimakoulutusta
  • Palkkatukea voidaan myöntää työkokeilun jälkeen 
  • TE-toimisto voi hankkia työnhakijan tueksi työhönvalmentajan palveluita.

Palvelujen tarkoituksenmukainen yhdistäminen tukee työttömän työnhakijan pääsyä työmarkkinoille ja auttaa työnantajaa löytämään itselleen sopivan työntekijän.